دکمه LED در کولر گازی
شناسه پست: 1944
بازدید: 975

در بیشتر کولر گازی های امروزی یک صفحه نمایش پنهان روی پنل داخلی وجود دارد که Mode و دمای تنظیم شده را نشان می دهد. با فشردن دکمه LED روی کنترل کولر گازی این صفحه نمایش خاموش می شود.

دکمه Display در کولر گازی جنرال

دکمه Display در کولر گازی

ممکن است در برخی از مدل ها همانند “کولر گازی جنرال” این دکمه با عنوان Display روی کنترل موجود باشد.

نویسنده